Hospicjum Pabianice

"Jesteśmy (...)

dla dobrych czynów,

które Bóg z góry przygotował,

abyśmy je pełnili." (Ef 2, 10)

 

W listopadzie 1999 roku z inicjatywy osób, których łączy wrażliwość na ludzkie cierpienie pragnących nieść bezinteresowną pomoc osobom chorym nowotworowo powstało Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego, które sprawuje bezpośrednią opiekę nad pacjentami w sposób skuteczny i profesjonalny.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego jako organizacja pozarządowa utrzymuje się z dobrowolnych dotacji zakładów pracy i darowizn oraz jako organizacja pożytku publicznego z wpłat z 1%. Pozyskane w ten sposób środki finansowe Stowarzyszenie przeznacza na zakup niezbędnego sprzętu medycznego niosącego ulgę chorym w cierpieniu i ułatwiającym sprawowanie opieki rodzinom.

Hospicjum Domowe jest to zespół przeszkolonych w opiece paliatywnej lekarzy oraz pielęgniarek, którzy niosą bezpłatną pomoc chorym w ich domach czy miejscach pobytu, podejmując wszelkie możliwe starania, aby złagodzić dolegliwości chorego i zaspokoić wszystkie ważne potrzeby. W skład zespołu również wchodzą: psycholog oraz fizjoterapeuta. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wszelka pomoc udzielana chorym jest bezpłatna.

Pomoc w opiece paliatywnej łagodzi cierpienia, uśmierza ból, przynosi chorym ulgę i gwarantuje im dbałość o jakość życia, mimo iż choroby uleczyć nie można. Zapewnia wsparcie rodzinom podczas choroby i osierocenia (po śmierci bliskiej osoby). Obejmuje opieką chorych za ich zgodą lub ich bliskich bez względu na wiek, płeć, narodowość, rasę czy wyznanie.
Opieka hospicyjna/paliatywna nie powoduje przyśpieszenia ani opóźnienia zgonu. Respektuje autonomię chorego, gdyż każdy chory jest jedyną niepowtarzalną osobą, godną najwyższego szacunku i troski.

Hospicjum nadal będzie działało po 1 lipca 2012 r.

14 czerwca 2012 r. sejm uchwalił nowelizację Ustawy o Działalności Leczniczej, która narzucała organizacjom pożytku publicznego prowadzenie działalności leczniczej poprzez przedsiębiorstwa w ramach działalności gospodarczej . Jednakże Ustawa o Pożytku Publicznym i Wolontariacie zabrania organizacjom pożytku publicznego  prowadzenia działalności leczniczej, jako głównej działalności statuowej w ramach działalności gospodarczej. Zatem Hospicja po 1 lipca nie mogłyby zbierać funduszy 1 % ani korzystać z pomocy wolontariuszy.

- 1% dla Hospicjum!
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
KRS 0000178499
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000178499

- Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:

PKO BP
76144012440000000001831534
 

Godziny pracy rejestracji i wypożyczalni sprzętu:

 

poniedziałek-piątek:
7:00 – 15:00
środa:
10:00 – 18:00

 

 

Tel:  42 215-75-79
 

ul. Dąbrowskiego 46

95-200 Pabianice

e-mail: palium@poczta.onet.pl

Uwagi prosimy kierować na adres:
zarzad.palium@onet.pl